ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


КРИВОНОС АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Директор Дніпропетровського інституту МАУП, к.е.н., доцент, проф. МКА

Народився 24.09.1950 р.  у  м. Москва (нині Російська Федерація).

У 1972 р. закінчив Дніпропетровський державний університет.

З 1983 р. – молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту економіки промисловості АН УРСР (м. Дніпропетровськ).

У 1987 р. в Уральському політехнічному інституті (м. Єкатеринбург) захистив кандидатську дисертацію на тему: “Підвищення ефективності управління підприємством в умовах інтенсифікації виробництва”.

З 1990 р. по 1995 р. – заступник директора з економіки Спілки підприємств та підприємців Дніпропетровської області.

З 1995 р. по 2000 р. – головний економіст ВАТ “Дніпроважмаш” (м. Дніпропетровськ).

З 2000 р.– доцент, професор кафедри менеджменту Дніпропетровського інституту МАУП.

С 15.11.2000 р. -  зам. директора ДІ МАУП.

У 2002 р. А.О. Кривоносу присуджено наукове звання доцента, а в 2004 р. – професора МАУП по кафедрі менеджменту.
Із грудня 2005 року  - директор ДІ МАУП.

А.О. Кривонос запропонував нову методику розрахунку чисельності управлінських підрозділів підприємства на основі визначення об’ємів  виконуваних робіт та аналізу завантаженості працівників. Розробив рекомендації щодо удосконалення організаційної структури підприємства на основі підвищення відповідальності нижчих рівнів управління за кінцеві підсумки виробництва.

Працює над удосконаленням планування стратегічного розвитку підприємств та впровадженням антикризового менеджменту в установах.

А.О.Кривоносом опубліковано понад 40 наукових робіт, у тому числі 3 навчально-методичних посібники.
За особистий вклад і високі досягнення в області освіти директор ДІ МАУП Кривонос А.О. нагороджений золотою медаллю МКА "За досягнення в освіті".

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)