ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Напрями (спеціалізації)

Напрями (спеціалізації):

Напрями підготовки:

- 6.030601   Менеджмент

- 6.030505   Управління персоналом та економіка праці

-  6.030508  Фінанси і кредит

- 6.030509   Облік і аудит

- 6.030507   Маркетинг

- 6.030401   Правознавство

- 6.030102   Психологія

Спеціальності (спеціалізації):

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (економіка та управління бізнесом,  менеджмент підприємницької діяльності)

7.03050501 Управління персоналом та економіка праці  (економіка та управління персоналом)

7.03050801 Фінанси і кредит (міжнародна економіка та фінанси)

7.03050901  Облік і аудит  (облік і аудит)

7.03050701  Маркетинг (міжнародний маркетинг та реклама)

7.03040101  Правознавство (комерційне та трудове право)

7.03010201  Психологія (практична психологія)

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)