ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ


Умови вступу

Базова освіта для вступу до ДІ МАУП: повна загальна середня, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст.

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна (з використанням мультимедійних технологій).

Навчання у Дніпропетровському інституті МАУП проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст.

У ДІ МАУП можна одержати другу вищу освіту.

Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти у МАУП:

Назва напряму підготовки

Назва предметів

Психологія

1. Біологія – профільний

2. Українська мова та література
3. Історія України або іноземна мова

Правознавство

1. Історія України – профільний

2. Українська мова та література
3. Математика або іноземна мова

Маркетинг

1. Математика – профільний

2. Українська мова та література
3. Історія України або географія

Фінанси і кредит

1. Математика – профільний

2. Українська мова та література
3. Історія України або географія

Менеджмент

1. Математика – профільний

2. Українська мова та література
3. Географія або іноземна мова

Управління персоналом та економіка праці

1. Математика – профільний

2. Українська мова та література
3. Історія України або географія

Облік і аудит

1. Математика – профільний

2. Українська мова та література
3. Історія України або географія

Всі студенти Дніпропетровського інституту кожного семестру отримують комплект навчально-методичної літератури як у формі звичайних  підручників, так і на CD дисках (без додаткової оплати).

Наші випускники одержують два дипломи - державного зразка і диплом, оформлений відповідно до вимог міжнародно-правових норм.

Перелік документів, що можуть знадобиться при вступі:

-  заява на ім’я ректора із зазначенням обраної  спеціальності та форми навчання;

-  паспорт і дві копії сторінок паспорта, де зазначене прізвище, ім’я, по батькові, ким виданий, прописка;

-  сертифікат Українського центру оцінювання  якості освіти, отриманий вступниками в поточному році;

-  оригінал  документа про освіту з додатком і дві копії (один комплект завірений нотаріально);

-  дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

-  шість фотокарток (3х4);

-  медична довідку за формою 086-У;

-  довідка з місця роботи  (для тих, хто працює);

-  копія документа про зміну прізвища  (завірена нотаріально);

-  військовий квиток або приписне  свідоцтво (для денної форми навчання).

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)